V37

Daňoví profesionálové: Babiš mění zákon o EET svévolným výkladem a tiskovou zprávou, to je rozvrat právního státu

28
Listopad
2016

Nestabilní právní prostředí a rozvrat právního státu působí ministr financí Andrej Babiš svým nepředvídatelným chováním a nesprávným postupem ohledně návrhů na výjimky ze zákona o EET několik dní před jeho spuštěním. Zákon mohl být změněn vládním nařízením, což Babiš odmítl. Jeho postup ostře odsuzují daňoví profesionálové. Ti, kterých se výjimky týkají, ovšem mezitím EET musí mít. Dva roky bylo babičce z garáže vzkazováno, ať nepodniká.

Ostrý odsudek jednání ministra financí Andreje Babiše, který ohlásil výjimky ze zákona o elektronické evidenci tržeb několik dní před spuštěním této povinnosti hlásit státu on-line příjem tržeb v hotovosti, vydala Komora daňových poradců. Návrhy ministerstva financí je Komora více než znepokojena: „Tím spíše, že ke spuštění evidence má dojít v řádu dnů a že podnikatelé v souvislosti s EET již vynaložili značné finanční prostředky i svůj čas,“ uvedla Komora daňových poradců.

Metodika k EET je v rozporu se zákonem

Podle vyjádření Komory daňových poradců je situace o to horší, že již jednou došlo k faktické změně pravidel pro evidenci tržeb, když na základě pokynu ministra financí vydala daňová správa výkladová pravidla, která jsou v jasném rozporu se zněním zákona.

Vládní nařízení se naopak nekoná

Komora daňových poradců poté upozorňuje, že zákon o EET obsahuje nástroj na vynětí některých skupin z jeho působnosti: „Ačkoliv zákon formou vládního nařízení umožňuje vyjmout některé činnosti z evidence tržeb, na opakované otázky Komory daňových poradců ohledně toho, zda tuto možnost vláda využije, bylo ministerstvem financí již ve fázi přípravy a schvalování zákona opakovaně deklarováno, že žádná výjimka nebude, neboť smyslem zákona je nastavit rovné podmínky pro všechny podnikatele,“ uvádí k tomu Komora.

Na babičky z garáže se upozorňuje dva roky

Postup Babiše, který se nevydal cestou, kterou mu zákon umožňuje, Komora odsuzuje: „Komora již v rámci připomínek k návrhu zákona navrhovala vyloučit z evidence platby kartou, neboť tyto platby lze zpětně kontrolovat. To však bylo ministerstvem odmítnuto. Současná snaha Ministerstva financí cestou výkladu postupně vyjímat určité činnosti a určité podnikatele z elektronické evidence tržeb však vede pouze k právnímu nihilismu a absolutní nepředvídatelnosti právní regulace,“ uvádí k chování Babiše Komora.

Babiš opouští princip narovnání

Podle Komory ministerstvo financí prezentovalo EET za nástroj daňové správy, který může narovnat daňové prostředí v České republice. Základní podmínkou ale je, že tento nástroj bude uplatňován stejně vůči všem daňovým subjektům.

 

Více k tomuto tématu zde: Česká justice