V37

Ministerstvo připravilo interaktivní formulář „Přihláška pohledávky“. Má zjednodušit insolvenční řízení

8
Duben
2021

Ministerstvo spravedlnosti právě dokončilo implementaci nových insolvenčních formulářů, které byly postupně přepracovány v rámci projektu „Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení“. Od nových formulářů si ministerstvo slibuje zjednodušení administrativy a snížení nákladů na tisk a archivaci.

Od 1. dubna lze přihlašovat pohledávky do insolvenčního řízení na novém interaktivním PDF formuláři. Jedná se o jeden z nejčastěji využívaných formulářů v agendě Ministerstva spravedlnosti vůbec – ročně je zpracováno na 330 tisíc Přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. V letošním roce lze, díky dopadům pandemie koronaviru na některé společnosti, očekávat až 600 tisíc podaných přihlášek. Od 1. července 2017, kdy došlo k zavedení předepsaných formulářů pro insolvenční řízení bylo zpracováno více než 3,5 milionu těchto formulářů. „Je zjevné, že agenda insolvencí naše soudy velmi zatěžuje. Proto hledáme cesty automatizace a elektronizace, které by alespoň částečně celý proces zjednodušily.“ podotýká Zbyněk Spousta, náměstek sekce provozní a právní Ministerstva spravedlnosti ČR.

Nový formulář Přihlášky pohledávky umožňuje předávat strojově čitelná data ve formátu XML do aplikací insolvenčních správců. Doposud museli insolvenční správci každou přihlášku opisovat do svých aplikací, ve kterých jsou insolvenční řízení spravována. Tato praxe nejenže enormně zvyšovala náklady na zpracování každé přihlášky, ale také nevyhnutelně docházelo k překlepům, které se následně objevily v podkladech doručovaných soudu. Insolvenční správci tak byli nezřídka vyzýváni k odstranění těchto nedostatků, což významně zvyšovalo celkové nároky na insolvenční administrativu. Nově budou mít věřitelé jistotu, že se přihláška pohledávky dostane v nezměněné podobě do přehledů insolvenčního správce.

Dalším aspektem změny je grafická úprava formuláře, která byla provedena s ohledem na nutnost vytvoření úspornější verze dokumentu s menšími nároky na spotřebu toneru a papíru při tisku. „I kdyby došlo k úspoře jednoho listu papíru z každé přihlášky, je to minimálně 450 šanonů, tj. asi 3 europalety papíru, které není potřeba nikde evidovat ani archivovat. Celkovým přepracováním koncepce insolvenčních podání pak některé dokumenty dokonce ani nevzniknou. Typickým příkladem je přezkumný list nepopřené pohledávky. Jestliže je pohledávka nesporná, není potřeba o takové přihlášce rozepisovat další stohy dokumentů. Dokument, který nevznikne, nemůže obsahovat chybu a tím pádem nemusí být kontrolován, tištěn ani archivován.“ uvádí Jan Plaček, vedoucí projektu a odborný konzultant Ministerstva spravedlnosti.

Rovněž byl aktualizován vlastní obsah formuláře, kdy je nově do Přihlášky pohledávky možné vkládat vícero věřitelů. Bylo také zapracováno doposud chybějící pole pro uvedení tzv. „Původní výše jistiny“ a upraveno označení typu pohledávky z „nezajištěná majetkem dlužníka“ na terminologicky přesnější „zajištěná jinak než majetkem dlužníka“. V obou případech se jednalo o zajištěnou pohledávku, ale například pro držitele dluhopisů bylo původní označení matoucí. Formulář přesněji označuje jednotlivé pohledávky a také poskytuje informaci o celkové výši přihlášených pohledávek včetně jejich nepodřízené části. Funkce odeslání do ePodatelny ministerstva byla zachována.

Ministerstvo spravedlnosti do budoucna uvažuje o vytvoření webového portálu, kterým by bylo možné vyplnit přihlášku pohledávky on-line, a to zejména z toho důvodu, aby byla zcela eliminována podání, která nebudou obsahovat strojově čitelná data. Typicky jde o formulář elektronicky vyplněný, ale následně naskenovaný do přílohy mailu. Z takových podání pak není možné automaticky vytěžovat data a jejich zpracování je značnou zátěží pro administrativní pracovníky krajských soudů a následně i insolvenční správce.

Zdroj: Česká justice