V37

Pelikánova novela zákona o korporacích ohrožuje podnikatelské prostředí, varují lidé z praxe

2
Leden
2017

Zákon o obchodních korporacích funguje v praxi sotva tři roky. Nyní ministerstvo spravedlnosti přichystalo jeho rozsáhlou novelu, která má odstranit nedostatky vyplývající ze stávající praxe a podle ministra Roberta Pelikána (ANO) drobné nepřesnosti, které ze zkušenosti se zákonem vyplynuly.

Právě příliš krátkou dobu, po které k zásadní novelizaci dochází, kritizují zejména podnikatelé a profesní spolky. Ohrazují se navíc, že návrhy ministerstva s nimi nebyly konzultovány a mohly by ovlivnit stabilitu podnikatelského prostředí vzhledem k předvídatelnosti práva. Novela je prý příliš rozsáhlá, dokonce podle ní ministerstvo přichází s takřka novým zákonem a v materiálu chybí dostatečné odůvodnění. Její přijetí proto řada z nich nedoporučuje vůbec.

Kritici z řad profesních komor se opírají o fakt, že zákon si vyžádal změny po čtyřech letech od schválení. „Na tuto změnu museli reagovat občané i podnikatelé, přenastavit svoje obchodní smlouvy, stanovy či společenské smlouvy. To stálo nemalé prostředky a v mnoha případech to znamenalo i složitá jednání, úpravy obchodních modelů a podobně“ uvádí například Komora daňových poradců.

Permanentní reformy reforem
Zásadní změny v zákoně nepodporují ani další profesní komory, které mají možnost návrh zákona připomínkovat. „Hospodářská komora České republiky obecně nepodporuje neustálé změny pravidel, které vnáší do právního a potažmo podnikatelského prostředí nejistotu. Především u velkých kodexů doporučujeme větší zdrženlivost při překotných novelizacích,“ uvádí.
Doplatit na takto brzké a zásadní změny zákona, který je nástupcem dřívějšího obchodního zákoníku, by mohly zejména menší podniky, varuje komora sjednocující právě podnikatele.

Vliv na daně
Podobný názor má i Svaz průmyslu a dopravy, který sice již dříve po změně zákona volal, některá zpřesnění jsou ale podle něj zbytečná. „SP ČR proto na jedné straně vítá snahu odstranit nejednoznačnost a nepřesnost právní úpravy, ale na druhé straně je přesvědčen, že s řadou problematických ustanovení si už praxe pomohla výkladem a že nelze předkládat takto zásadní, rozsáhlou a koncepční novelu bez toho, aby proběhla odborná diskuze se zástupci podnikatelů.
Navíc by nová podoba zákona mohla zásadně dopadnout v neposlední řadě například i na daňovou zátěž. „Uvedené změny totiž mohou mít také daňové a účetní konsekvence a dopady, přičemž součástí předloženého návrhu žádné doprovodné změny do těchto oblastí nejsou navrhovány,“ varuje Komora daňových poradců.

Celý článek ohledně plánované novely zákona naleznete zde: Česká justice